арх. Вержиния Николова

Управител

v.nikolova@konstruktive.bg

+359 899 872 757

За да бъдеш добър архитект, трябва много да обичаш хората!

арх. Гергана Величкова

Проджект мениджър

g.velichkova@konstruktive.bg

+359 889 275 980

„Да намериш себе си е невъзможно – себе си можеш само да създадеш.“

арх. инж. Васил Сотиров

Проджект мениджър

v.sotirov@konstruktive.bg

+359 889 510 199

“Светът, който възприема изкуството и инженерството като разделен, не вижда света като цяло.”

Кристина Ковачева

Офис мениджър

k.kovacheva@konstruktive.bg

+359 889 784 919

„За където и да решиш да пътуваш, тръгни с цялото си сърце.“ – Конфуций

арх. Димитър Панов

Архитект, 3D моделиране и визуализации

d.panov@konstruktive.bg

+359 893 522 539

„Вярвам, че начинът на живот на хората може да бъде насочен малко от архитектурата.“ - Тадао Андо

арх. Веселина Николова

Архитект

ves.nikolova@konstruktive.bg

+359 893 522 534

"За мен Архитектурата е материализиране на стремежа към един по-добър свят."

арх. Демет Сейфитдинова-Саидова

Архитект

d.seifitdinova@konstruktive.bg

+359 893 522 539

„Архитектурата е способна да влияе на качеството ни на живот!“

арх. Иванна Стефанова

Архитект

i.stefanova@konstruktive.bg

+359 893 522 534

„Като архитект съм водена от желанието да оформям света около нас, смесвайки естетика и функционалност, за да създам пространства, които вдъхновяват и подобряват живота ни.“

арх. Рашит Сюлейман

Архитект

r.syuleiman@konstruktive.bg

+359 893 522 532

„Глупостта на архитекта е по-опасна от всяка друга, защото нейното влияние не изчезва“

арх. Мария Пепеланова

Архитект

m.pepelanova@konstruktive.bg

+359 893 522 532

… с любов към красивото!

арх. Мая Софрониева

Консултант недвижими имоти

m.sofronieva@konstruktive.bg

+359 889 550 443

„Ако вярвате, че ще стане ще видите възможности. Ако смятате, че няма да стане ще видите препятствия.“ - Уейн Дайър

арх. Полина Тодорова

Архитект

p.todorova@konstruktive.bg

+359 893 522 527

“За да създаваме, първо трябва да поставим под въпрос всичко.”

инж. Благой Колев

Главен инженер

b.kolev@konstruktive.bg

+359 884 040 477

"Мечтай и сбъдвай"

Иванета Димитрова

Маркетинг и реклама

i.dimitrova@konstruktive.bg

+359 893 520 841

"Простотата разкрива чистата красота на живота."

Мартин Манолов

Главен юрисконсулт

m.manolov@konstruktive.bg

+359 898 888 039

"Пазете правото. Включително и от закона." - Кристиан Таков