Принципите на Конструктив

Всички проекти на Конструктив са подчинени на основни принципи

Функционалност

Сградата работи в синхрон със своите обитатели.

Този принцип обединява набор от проектни решения, които отговарят на съвременния ни начин на живот. Накратко казано - архитектурата следва функцията! За да бъде пълноценен нашият животът, трябва да имаме условията и необходимото пространство да извършваме всички ежедневни дейности без затруднения. Нашият дом или офис е като машина, с която трябва да можем да боравим лесно и удобно. За целта тя трябва да е сглобена правилно! 

Генетика

Условия, отговарящи на естествените човешки потребности

Това е най-интересният и необичаен принцип. Както всяко живо същество има генетично заложени потребности,  така и човекът. Немалко изследвания доказват, че  неестественият ни начин на живот има негативен ефект на емоционалното ни и физическо здраве. Този принцип обединява множество проектни решения, чиято цел е да осигурят на обитателите на нашите сгради постоянна връзка с природата, както и подходящи условия за съжителство в общност. 

Екология

За всички, които искат да са част от промяната

Ние от Конструктив се стремим да сме част от промяната за една по-чиста планета. Използване на слънчевата енергия, зарядни станции за електроавтомобили, събиране на дъждовна вода, условия за разделно сметосъбиране са само част от мерките, които прилагаме в нашите сгради. Бъдете и вие част от промяната! 

Виж всички имоти
Известия при нов проект