История

Нашата история е дълга, изпълнена с много предизвикателства и много успехи. Но нито един от тях не ни е накарал да спрем и да не вървим напред. Когато се запитаме „ Какво още можем да направим?“, тогава се раждат и новите идеи. Така стигнахме до архитектурата на Конструктив. Архитектура, която дава  на хората условия за пълноценен живот.  

Няма да спрем и дотук, защото никога не сме спирали. Ще продължим да пишем в страницата на нашата история и в историята на  архитектурата!  Ние сме архитекти и нашата професия е и наша отговорност за това, което оставяме след себе си! 

2023

НОВАТА ВИЗИЯ НА КОНСТРУКТИВ

СГРАДИТЕ НА КОНСТРУКТИВ

05/07/2023

Конструктив проектира и планира строителството на първите си сгради, подчинени на трите принципа – Функционалност, Генетика и Екология. Иновативният подход към планирането на средата ни на обитаване е в основата на новите сгради, които са без аналог на територията на България.  

2022

ПЪЛНО ОБНОВЯВАНЕ

ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ

01/05/2022

Конструктив изцяло се трансформира в инвестиционна компания която продължава да развива програмата KoHousing в България.

2021

НОВА АРХИТЕКТУРА

ПРИНЦИПИТЕ НА КОНСТРУКТИВ

05/03/2021

Конструктив извърши мащабно проучване, което обхваща много сфери на нашия живот, на база на което създадохме множество проектни решения обединени в Принципите на Конструктив. Целта на тези принципи е създаване на функционална и природосъобразна среда на обитаване за един пълноценен и здравословен начин на живот. 

2020

KoHousing

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО!

05/04/2020

Конструктив вече успешно прилага програмата за строителни инвестиции KoHousing в България. Програмата позволява на група хора, чиято дейност не е в строителството да инвестират в строителни обекти, като закупуват застроена площ на цена, близка до нейната себестойност. 

2019

РАЗШИРЯВАНЕ

ТЕРЕНИ ЗА СТРОИТЕЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

19/08/2019

Внимателният подбор на терените за строителна инвестиции е в основата на тяхната успешна реализация. От изключително голямо значение е обстойният анализ, както на собствеността, така и на техническите им параметри. Конструктив разработва и внедрява в България програмата за строителни инвестиции KoHousing! 

НОВИЯТ НИ ОФИС

17/04/2019

Започнахме проектирането на новия ни офис в близост до основни комуникации  и сред спокойна природна среда. Непосредствената връзка на хората с природата е в основата на техния пълноценен живот и на висока креативност на работното място. 

ЕКИПА НИ СЕ РАЗШИРЯВА, НУЖДИТЕ НИ СЪЩО !!!

21/01/2019

С разширяването на нашия екип се увеличава и нуждата ни от повече пространство. Комфортната работна среда създава условия за нови идеи и високи професионални резултати. 

2018

РАЗВИТИЕ

РАЗШИРЯВАНЕ

25/08/2018

С увеличаване обема на инвестиционното проектиране се увеличава и нашия екип. Отговорностите нарастват а с тях и удовлетвореността от добре свършената работа. 

2017

УТВЪРЖДАВАНЕ

ЗАТВЪРЖДАВАМЕ ПОЗИЦИИТЕ СИ СРЕД НАШИТЕ КЛИЕНТИ

01/01/2017

С новата ни корпоративна идентичност и обновената си организация, услугите ни станаха все по-атрактивни сред нашите клиенти. Разширихме портфолиото си с нови и все по-сложни строителни обекти.

2016

МОДЕРНИЗАЦИЯ

НОВО НАЧАЛО

20/05/2016

Поставихме едно ново начало в съвременния проджект мениджмънт на основите на над десетгодишния ни опит като проектанти, консултанти и строители. 

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

17/05/2016

Стартирахме новата ни платформа за недвижими имоти в обновената ни интернет страница. 

2015

РАЗВИТИЕ

СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

07/11/2015

Стартирахме проектирането и внедряването на съвременен софтуер за управление и контрол на инвестиционното проектиране и недвижимите имоти. 

KONSTRUKTIVE

14/10/2015

Официално представяне на  КОНСТРУКТИВ БЪЛГАРИЯ на 45-тото изложение Стройко 2000. Благодарим на ПРОДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ за високия професионализъм, който вложиха при изготвянето на новата ни корпоративна идентичност.

2014

KONSTRUKTIVE

АРХИТЕКТУРАТА

11/12/2014

Жилищната архитектура има нужда от все по-смели решения. 

НОВА КОРПОРАТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ

07/10/2014

Ражда се KONSTRUKTIVE. На база на многогодишния си опит създадохме новата ни корпоративна идентичност KONSTRUKTIVE с нова организация и нова визия за архитектурата. 

2013

РАЗВИТИЕ

ОБНОВЯВАНЕ

10/10/2013

Модерната архитектура вече е все по-предпочитана !

МАЩАБНИ ПРОЕКТИ

11/03/2013

Стартирахме проектирането на офис сграда и болница VISION, автомобилен център VOLVO и други 

2012

МЕНИДЖМЪНТ В ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

УТВЪРЖДАВАНЕ

10/12/2012

Проектантската ни дейност продължава да се развива.

ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ

09/09/2012

Създадохме нов отдел за управление на строителни обекти, с който да бъдем максимално полезни на нашите клиенти. 

2011

РАЗШИРЯВАНЕ

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

05/12/2011

Създадохме нов отдел за недвижими имоти и консултантска дейност, с който да бъдем максимално полезни на нашите клиенти. 

2010

РАЗШИРЯВАНЕ

УТВЪРЖДАВАНЕ

10/12/2010

До края на 2010г. в проектантското ателие са изготвени повече от двеста инвестиционни проекта за жилищни, обществени и промишлени сгради. 

ОБНОВЯВАНЕ

20/09/2010

Наложихме все по-съвременна архитектура в нашите проекти. 

РАЗШИРЯВАНЕ

05/06/2010

Разширихме дейността си в сферата на консултантските услуги в строителните инвестиции. 

2009

РАЗВИТИЕ

УТВЪРЖДАВАНЕ

05/11/2009

Успешно реализирахме първата си сграда като строителни предприемачи. 

2008

СТРОИТЕЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

СТРОИТЕЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

10/12/2008

Започнахме преговори за закупуване на терени в гр. София с инвестиционна цел. 

УТВЪРЖДАВАНЕ

10/10/2008

В проектантското ателие са изготвени вече повече от сто и петдесет инвестиционни проекта. 

2007

СТРОИТЕЛСТВО

РАЗВИТИЕ

10/12/2007

Значително увеличихме проектантския си екип. 

СТРОИТЕЛНАТА НИ КОМПАНИЯ

17/08/2007

Основахме собствена строителна компания и стартирахме първите си строежи с инвестиционна цел. 

2006

НОВИ ОБЕКТИ

ПЪРВИТЕ ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ

10/12/2006

Стартирахме първите си инвестиционни проекти за промишлени сгради. 

2005

РАЗВИТИЕ

УТВЪРЖДАВАНЕ

11/12/2005

До края на 2005 г. в проектантското ателие се изготвиха повече от 50 инвестиционни проекта за жилищни и обществени сгради.

РАЗШИРЯВАНЕ

10/07/2005

Разширихме проектантската си дейност извън границите на гр. София. 

2004

НАЧАЛО

ОСНОВАВАНЕ

07/09/2004

Екипът на КОНСТРУКТИВ БЪЛГАРИЯ основава своето първо проектантско ателие в София - АРТПОЙНТ

Виж всички имоти
Известия при нов проект