KoHousing

Програма за инвестиции в строителството

Програмата KoHousing води своето начало от 70-те години на миналия век, като първоначално тя се появява в Дания. Заражда се като възможност на група хора заедно да инвестират в един строителен обект. Постепенно KoHousing се разпространява в САЩ и в други държави в Европа, като програмата придобива различни аспекти, според местните условия и традиции.  

Конструктив въвежда и запазва бранда KoHousing за България, като го приспособява спрямо местните закони и начин на живот. По своята същност KoHousing е програма за инвестиране в строителството, с която хората могат да закупят недвижими имоти на цена близка до себестойността им. Вече собственици, те могат да запазят имотите си или да ги продадат на по-късен етап на значително по-висока цена. Сделките с KoHousing са ограничени за всеки обект до набирането на определен капитал за строежа.  Програмата може да се реализира единствено в парцели, които изцяло или частично се продават. Участниците в KoHousing придобиват идеална част от терена на бъдещата сграда още 

в началото на инвестицията си.