Може ли всеки да инвестира в строителство?

24 / 07 / 2022

Връзка към публикацията

КОНСТРУКТИВ БЪЛГАРИЯ предлага на пазара финансов продукт, чрез който всеки може да инвестира в конкретен строителен обект. Програмата е естествено развитие на услугите на компанията, която от седемнадесет години работи в областта на инвестиционното проектиране, строителство и недвижими имоти. Този тип инвестиция води началото си от 2019 г. като възможност за обединение на капитала на няколко юридически лица в изграждането на един строителен обект при много ясни финансови параметри. За много кратък срок инвестиционната програма става атрактивна и измества фокуса си към физическите лица.