Архитектура

Ние преди всичко сме архитекти и архитектурата за нас е много повече от една добра визия!

Човекът

Поставихме на чертожната дъска не стени и колони, а самия човек!

Функционалност

За да живеем както искаме, а не както можем!

Природата

Връзката на човека с природата е в основата на неговия здравословен и пълноценен начин на живот.

KoHousing

Конструктив въведе в България програмата КоХаузинг за достъпни и устойчиви инвестиции в строителството

Екипът

Зад всичко което прави Конструктив стоят хората на Конструктив - професионалисти, които искат днес да са по-добри от вчера!

Архитектура

Ние преди всичко сме архитекти и архитектурата за нас е много повече от една добра визия!

Човекът

Поставихме на чертожната дъска не стени и колони, а самия човек!

Функционалност

За да живеем както искаме, а не както можем!

Природата

Връзката на човека с природата е в основата на неговия здравословен и пълноценен начин на живот.

KoHousing

Конструктив въведе в България програмата КоХаузинг за достъпни и устойчиви инвестиции в строителството

Екипът

Зад всичко което прави Конструктив стоят хората на Конструктив - професионалисти, които искат днес да са по-добри от вчера!

Как да инвестираме с KoHousing?

KoHousing / КоХаузинг е програма за строителни инвестиции, 

запазен бранд от Конструктив за територията на България. 

Тя води началото си от 70-те години на миналия век в Дания, като 

в момента е широко разпространена в Европа, САЩ и други части на света.

Принципите на Конструктив

Всички сгради на Конструктив са подчинени на  

три основни принципа, чиято цел е да осигурят  

среда за пълноценен и здравословен начин на живот.